Beleid inzake persoonsgegevens

De bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is voor ons van het grootste belang.

Daarom is ons beleid inzake persoonsgegevens bedoeld om u uit te leggen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken via onze websites galbani.be en galbani.nl (de ‘Site’).

We raden u aan ons beleid inzake persoonsgegevens te lezen om onze verplichtingen en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens via onze Site goed te begrijpen.

Voor vragen of informatie over ons beleid inzake persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.
______________________________________________

DEFINITIES
WAAROM VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
DUUR VAN DE BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?
MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
COOKIES
GEGEVENSOVERDRACHT BUITEN DE EUROPESE UNIE
UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN
CONTACT MET ONS OPNEMEN
______________________________________________

Definities

Om u een goed begrip van ons beleid inzake persoonsgegevens te geven, leggen we u een aantal begrippen uit:

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u zich kunt identificeren. Het kan gaan om informatie die u rechtstreeks identificeert, zoals uw naam en voornaam, of die u indirect identificeert, zoals uw geboortedatum of postadres.

Wat betekent verwerking van persoonsgegevens?
Een verwerking van persoonsgegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die met persoonsgegevens worden uitgevoerd, zoals het verzamelen, opslaan, bewaren, wijzigen, meedelen of wissen van uw persoonsgegevens.

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

Klantenrelatiebeheer
We verwerken uw persoonsgegevens om uw contactverzoeken of informatieverzoeken te beantwoorden.

Commerciële prospectie
We gebruiken uw persoonsgegevens om u, met uw toestemming, e-mails te sturen met nieuws over onze producten, inspiratie voor recepten enz. We sturen u deze e-mails alleen als u ons uw toestemming hebt gegeven door het betreffende vakje in het verzamelformulier aan te vinken. 

Het opstellen van statistieken en prestatiemetingen
We kunnen statistieken maken met behulp van uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld het bezoek aan onze Site en het gebruik van onze Site door gebruikers te meten.
Met deze statistieken kunnen we onze Site aanpassen om uw online ervaring te verbeteren.
We maken deze statistieken met behulp van cookies. Meer informatie vindt u in de rubriek ‘Cookies‘.

Uw verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw rechten inzake uw persoonsgegevens beheren
We verwerken uw persoonsgegevens om tegemoet te komen aan uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens: recht van bezwaar, recht op wissing, recht op rectificatie, recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid.

Diensten die door onze Site worden aangeboden, kunnen persoonlijke gegevens verzamelen voor andere doeleinden dan hierboven vermeld. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat uw persoonsgegevens worden verzameld.

Wanneer u onze Site bezoekt, krijgt u bijvoorbeeld de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden die wij organiseren. Wij kunnen dan, met uw voorafgaande toestemming, persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw telefoongegevens (met name voor sms-spellen) of uw bankgegevens (met name voor terugbetalingsaanbiedingen).

De persoonlijke gegevens die in het kader van de wedstrijden worden verzameld, evenals de manier waarop wij bij deze gelegenheid uw persoonlijke gegevens verzamelen, overdragen en opslaan, worden gespecificeerd in het wedstrijdreglement dat beschikbaar is op onze Site tijdens de uitvoering van de wedstrijden.

Wij nodigen u uit om het wedstrijdreglement aandachtig te lezen. Voor vragen of informatie met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van prijsvragen kunt u contact met ons opnemen.

Duur van de bewaring van uw persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de nagestreefde doeleinden, zoals hieronder vermeld:

Doel van de verwerking Bewaartermijn Rechtsgrondslag voor de verwerking Opmerkingen
Beheer van de commerciële prospectie Drie jaar vanaf het laatste contact dat u hebt geïnitieerd, tenzij u bezwaar maakt tegen dergelijk gebruik Toestemming U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden in te trekken via de afmeldlink in de reclamemails die u ontvangt.
Klantenrelatiebeheer We bewaren uw gegevens zolang als nodig is om uw verzoek te behandelen. Gerechtvaardigd belang
Analytisch beheer van de activiteit
(publieksmeting, opmaak statistieken enz.)
Zes maanden vanaf de plaatsing van de cookie. Toestemming U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik en de deactivering van de cookies die door onze Site worden geplaatst beheren door gebruik te maken van onze toepassing voor cookiebeheer die in onze Site is geïntegreerd
Beheer van uw verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw rechten inzake uw persoonsgegevens De persoonsgegevens worden bewaard gedurende het kalenderjaar van de aanvraag. Gerechtvaardigd belang

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens?

 

Ons bedrijf Lactalis België, gevestigd te Veeartsenstraat 42F Brussel en Lactalis Nederland, Takkebijsters 3A, 4817 BL Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via onze Site.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van uw gebruik van onze Site kunnen we uw persoonsgegevens meedelen aan:
·     De gemachtigde personen binnen ons bedrijf die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens.
·     Onze onderaannemers die instaan voor het beheer van uw gegevens, met name voor de hosting van de Site en het applicatieonderhoud van de Site.
·     De bevoegde autoriteiten krachtens een wet, een gerechtelijk besluit of op verzoek van de autoriteiten.

Cookies

Onze Site maakt gebruik van cookies.
Een cookie is een tekstbestand dat een website op uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u de website bezoekt. Cookies hebben verschillende doeleinden. Ze kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het navigeren op een website, u content, diensten en advertenties aanbieden die zijn afgestemd op uw interesses, of uw keuzes onthouden, zoals uw voorkeurstaal of uw winkelmandje.
Meer informatie over de cookies die door onze Site worden gebruikt, vindt u in ons Cookiebeleid.
Onze Site bevat een toepassing voor <id=”menu-item-28552″ class=”optanon-toggle-display menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-28552″>cookiebeheer waarmee u uw toestemming kunt beheren voor het gebruik en de deactivering van cookies die door onze Site worden geplaatst. Deze toepassing is toegankelijk via de informatiebalk die verschijnt bij uw eerste bezoek aan onze Site of via de knop ‘Mijn cookies beheren’ die op elk moment toegankelijk is vanaf de pagina’s van onze Site.

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

We maken voornamelijk gebruik van dienstverleners in de Europese Unie. Indien nodig geven we uw persoonsgegevens echter door aan dienstverleners buiten de Europese Unie, met name om het IT-onderhoud van ons platform voor het beheer van verzoeken van onze klanten te verzekeren. In dit kader implementeren we de nodige garanties om ervoor te zorgen dat onze dienstverleners buiten de Europese Unie een niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens garanderen dat in overeenstemming is met de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming. Deze garanties omvatten met name het sluiten van contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen. Voor informatie over deze overdrachten kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Uw rechten en rechtsmiddelen

Overeenkomstig de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u recht op inzage, rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens. U hebt ook recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken.
Om deze rechten uit te oefenen kunt u, mits u uw identiteit op welke manier dan ook aantoont, contact met ons opnemen via het e-mailadres DPO@fr.lactalis.com.
We zullen het nodige doen om uw verzoeken naar tevredenheid te beantwoorden. Als u om welke reden dan ook van mening bent dat ons antwoord niet bevredigend is, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw land.

Contact met ons opnemen

Voor alle vragen en verzoeken om informatie over dit beleid inzake persoonsgegevens of om een van uw hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u degegevensbeschermingsverantwoordelijke voor uw land contacteren via onderstaande links:
Gegevensbescherming België
Gegevensbescherming Nederland.